Storno podmienky a poplatky:

  • V prípade zrušenia rezervácie je nutné tak urobiť písomne (emailom).
  • zrušenie rezervácie v deň nástupu (resp. po 16:00 hod. pred dňom nástupu), storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny objednaných služieb.
  • zrušenie rezervácie 1 - 10 dní pred nástupom: storno poplatok vo výške 60% z celkovej ceny objednaných služieb (bez zľavy).
  • zrušenie rezervácie 11 - 21 dní pred nástupom fakturujeme 30% z celkovej ceny objednaných služieb (bez zľavy).
  • v prípade akcie (školenia, oslavy) rezervovanej dlhšie ako jeden mesiac a stornovania viacej ako 21 dní pred akciou fakturujeme 30% z celkovej ceny objednaných služieb.
  • uvedené storno poplatky sa vzťahujú na ubytovanie, prenájom miestností, techniky, stravovania a aj iných objednaných služieb.

Penzión ORAVA

18+ beds TV setwifi Fire place We speak English Locked parking